• Deutsch
  • Polski

Aktualności

W dniu 1 kwietnia 2023 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus zrealizowali wspólnie spotkanie mieszkańców partnerskich miast Cottbus i Zielona Góra, podczas którego uczestnicy mieli okazję poznać tradycje oraz obyczaje wielkanocne.

W dniu 11 marca w Cottbus/ Chóśebuz odbyło się polsko-niemieckie spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

W dniu 21.01.2023 r. w Teatrze Piccolo w Cottbus odbyła się polsko-niemiecka impreza w ramach "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". 

10 grudnia gościły w St. Johannes-Haus w Cottbus/Chóśebuz liczne organizacje partnerskie z Zielonej Góry, które uczestniczyły w działaniach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".

W dniu 20.09.2022 r. gościły w Cottbus dzieci z zielonogórskiego Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza". 

W dniach 18 - 19 czerwca 2022 roku gościł w Cottbus/ Chóśebuz dziecięcy zespół taneczny "MA-KI" z Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży "Dom Harcerza" z Zielonej Góry.

12 maja dwudziestu mieszkańców dwóch miast partnerskich miało okazję spotkać się i zwiedzić różne miejsca w Zielonej Górze i okolicach, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie dzieci miast partnerskich, któ-rego celem było poznanie polskich i niemieckich tradycji oraz obyczajów wielkanocnych.

W dniu 13 grudnia 2021 r. w ramach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic" odbyło się polsko-niemieckie spotkanie adwentowe online.

W dniu 01.10.2021 w Cottbus odbył się 14. Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieżowy.

Dla dzieci z miast partnerskich odbyło się 20 września w Cottbus/Chóśebus Polsko-Niemieckie Spotkanie z okazji Światowego Dnia Dziecka pod hasłem "Tolerancja nie zna granic".

W dniach od 05. do 6. lipca 2021r. odbyło się długo oczekiwane polsko-niemieckie spotkanie dzieci w Neuhausen/Spree i w Cottbus.

W dniu 07.05.2021 r. odbyło się polsko-niemieckie spotkanie online z okazji Tygodnia Europejskiego i polskiej "Majówki" w ramach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".

W ramach projektu INTERREG VA p.t. "Tolerancja nie zna granic" odbyło się 18 czerwca spotkanie taneczne dla dzieci z miast partnerskich Cottbus/Chóśebus - Zielona Góra.

W dniu 31 marca 2021 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus/ Chóśebuz zrealizowali wspólnie spotkanie online dzieci i młodzieży partnerskich miast Cottbus/ Chóśebuz i Zielona Góra, podczas którego 20 uczestników i uczestniczek miało okazję poznać polskie tradycje oraz obyczaje wielkanocne.

W dniach 10-11 września 2020 r podczas Winobrania w Zielonej Górze obyło się spotkanie mieszkańców miast partnerskich Cottbus i Zielonej Góry, podczas którego uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami na temat tolerancji na polsko- niemieckim pograniczu.

Od ponad 40 lat miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra prowadzą intensywną kooperację i realizują wspólne projekty transgraniczne. Najnowszy projekt „Tolerancja nie zna granic” będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 bezpośrednio po zakończeniu projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra i Cottbus” i w uzupełnieniu projektu „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz seniorów” (01.01.2020-31.12.2022). Projekt dofinansowany jest w 85% ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Partnerami projektu są Urząd Miasta Cottbus (beneficjent wiodący) oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury.