• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkania z okazji Światowego Dnia Dziecka w dniu 20.09.2021 r.

Dla dzieci z miast partnerskich odbyło się 20 września polsko-niemieckie w Cottbus/Chóśebus spotkanie z okazji Światowego Dnia Dziecka pod hasłem "Tolerancja nie zna granic".
W tym roku doroczny festyn z okazji Światowego Dnia Dziecka w Cottbus z powodu pandemii został niestety odwołany. Zamiast festynu w różnych miejscach w Cottbus odbyły się imprezy dla dzieci, które zorganizowane zostały przez organizacje młodzieżowe z Cottbus. Jednym z takich wydarzeń dla dzieci było polsko-niemieckie spotkanie około 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej „Nevoigt-Europa Grundschule” z Cottbus i ich partnerów ze Szkoły Podstawowej Nr. 18 w Zielonej Górze.

Ze względu na pandemię dzieci mogły do czerwca spotykać się tylko online, ale kontakty osobiste i wymiana międzykulturowa są trudne do zrealizowania w wirtualnym świecie. Dlatego też obie grupy z niecierpliwością czekały na to spotkanie - co prawda na ściśle określonych zasadach 3G - ale w końcu "na żywo". W programie znalazły się m.in. zabawy językowe i integracyjne, warsztaty na temat tolerancji oraz wspólne zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.

Spotkanie to zostało zrealizowane we współpracy z Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Cottbus.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...