• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie dzieci z okazji Światowego Dnia Dziecka

W ramach projektu INTERREG VA p.t. "Tolerancja nie zna granic" odbyło się 18 czerwca spotkanie taneczne dla dzieci z miast partnerskich Cottbus/Chóśebus - Zielona Góra. Spotkanie to miało się odbyć jesienią 2020 roku z okazji Światowego Dnia Dziecka, ale musiało zostać dwukrotnie odwołane z powodu pandemii COVID-19. Z tego powodu dzieci były bardzo zadowolone, że tym razem - choć w formie online poprzez wideokonferencję - wreszcie się udało. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać się nawzajem, zaprezentować przećwiczone choreografie m.in. na temat "tolerancji", wymienić się pomysłami na swoje ćwiczenia taneczne, a także porozmawiać o trudnościach, jakie napotkały w czasie pandemii. Formy tańca były różne - od baletu po taniec nowoczesny. Profesjonalną opiekę nad spotkaniem przejęła Szkoła Baletowa Werhun z Cottbus. Obie grupy już cieszą się na przyszłe spotkania, wspólny trening, kontakty osobiste i wymianę międzykulturową - jeśli to możliwe, oczywiście najlepiej już nie w formie online.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 21.01.2023 fand im Cottbuser Piccolo Theater eine deutsch-polnische Veranstaltung im Rahmen des „Großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ statt (polnisch „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy...

W dniu 21.01.2023 r. w Teatrze Piccolo w Cottbus odbyła się polsko-niemiecka impreza w ramach "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". 

Am 10.Dezember waren zahlreiche Projektpartnerorganisationen aus Zielona Góra im St. Johannes-Haus in Cottbus/Chóśebuz zu Gast, die an den Aktivitäten im Rahmen des INTERREG VA Projektes „Toleranz...

10 grudnia gościły w St. Johannes-Haus w Cottbus/Chóśebuz liczne organizacje partnerskie z Zielonej Góry, które uczestniczyły w działaniach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".