• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie dzieci z okazji Światowego Dnia Dziecka

W ramach projektu INTERREG VA p.t. "Tolerancja nie zna granic" odbyło się 18 czerwca spotkanie taneczne dla dzieci z miast partnerskich Cottbus/Chóśebus - Zielona Góra. Spotkanie to miało się odbyć jesienią 2020 roku z okazji Światowego Dnia Dziecka, ale musiało zostać dwukrotnie odwołane z powodu pandemii COVID-19. Z tego powodu dzieci były bardzo zadowolone, że tym razem - choć w formie online poprzez wideokonferencję - wreszcie się udało. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać się nawzajem, zaprezentować przećwiczone choreografie m.in. na temat "tolerancji", wymienić się pomysłami na swoje ćwiczenia taneczne, a także porozmawiać o trudnościach, jakie napotkały w czasie pandemii. Formy tańca były różne - od baletu po taniec nowoczesny. Profesjonalną opiekę nad spotkaniem przejęła Szkoła Baletowa Werhun z Cottbus. Obie grupy już cieszą się na przyszłe spotkania, wspólny trening, kontakty osobiste i wymianę międzykulturową - jeśli to możliwe, oczywiście najlepiej już nie w formie online.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.