• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie dzieci z okazji Światowego Dnia Dziecka

W ramach projektu INTERREG VA p.t. "Tolerancja nie zna granic" odbyło się 18 czerwca spotkanie taneczne dla dzieci z miast partnerskich Cottbus/Chóśebus - Zielona Góra. Spotkanie to miało się odbyć jesienią 2020 roku z okazji Światowego Dnia Dziecka, ale musiało zostać dwukrotnie odwołane z powodu pandemii COVID-19. Z tego powodu dzieci były bardzo zadowolone, że tym razem - choć w formie online poprzez wideokonferencję - wreszcie się udało. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać się nawzajem, zaprezentować przećwiczone choreografie m.in. na temat "tolerancji", wymienić się pomysłami na swoje ćwiczenia taneczne, a także porozmawiać o trudnościach, jakie napotkały w czasie pandemii. Formy tańca były różne - od baletu po taniec nowoczesny. Profesjonalną opiekę nad spotkaniem przejęła Szkoła Baletowa Werhun z Cottbus. Obie grupy już cieszą się na przyszłe spotkania, wspólny trening, kontakty osobiste i wymianę międzykulturową - jeśli to możliwe, oczywiście najlepiej już nie w formie online.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 12. Mai hatten zwanzig Bürger der beiden Partnerstädte die Gelegenheit zur Begegnung und zum Besuch verschiedener Orte in und um Zielona Góra, die vom Europäischen Fonds für regionale...

12 maja dwudziestu mieszkańców dwóch miast partnerskich miało okazję spotkać się i zwiedzić różne miejsca w Zielonej Górze i okolicach, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu...

Die Vertreterinnen der Multiple-Sklerose-Gesellschaft BIEGUSY aus Zielona Góra sowie Seniorinnen, die ehrenamtlich für die Caritas Zielona Góra tätig sind, trafen sich am Samstag, dem 21. Mai bei...

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali...