• Deutsch
  • Polski

Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieżowy, 01.10.2021

W dniu 01.10.2021 w Cottbus odbył się 14. Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieżowy. Łącznie 90 młodych ludzi z miast partnerskich Cottbus/Chóśebuz i Zielonej Góry wzięło udział w tegorocznym festiwalu, który odbył się pod hasłem "Tolerancja nie zna granic". Liczne warsztaty pozwoliły młodym ludziom poznać się nawzajem i dać upust swojej kreatywności. Czy to flamenco, sztuka, teatr, taniec nowoczesny, bębny lub graffiti: dla każdego było coś nowego do odkrycia. Ponieważ z powodu pandemii liczba uczestników była ograniczona, młodzieży zaproponowano również warsztaty flamenco online. Spotkanie młodzieży niemieckiej i polskiej pozwoliło na stworzenie czegoś wspólnego i podjęcie hasła tolerancji. Wszyscy uczestnicy już teraz cieszą się na kolejny festiwal młodzieżowy, który ma odbyć się za rok w Zielonej Górze.
Spotkanie to zostanie zrealizowane we współpracy z Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Cottbus e.V. oraz Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" oraz Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury.

Galeria

Pozostałe aktualności

An der Studienfahrt am 27.04.2022 nahmen die Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs AMAZONKI aus Zielona Góra und Seniorinnen und Senioren (ungebunden) der Stadt Cottbus/Chóśebuz teil.

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus.  międzykulturowymi.

Am 9. April 2022 fand in Zielona Góra eine Begegnung von Kindern aus den Partnerstädten statt, mit dem Ziel polnische und deutsche Ostertraditionen und -bräuche kennenzulernen.

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie dzieci miast partnerskich, któ-rego celem było poznanie polskich i niemieckich tradycji oraz obyczajów wielkanocnych.