• Deutsch
  • Polski

Niemiecko-polskie spotkanie adwentowe

W dniu 13 grudnia 2021 r. w ramach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic" odbyło się polsko-niemieckie spotkanie adwentowe online. Podczas tego spotkania uczestnicy z obu miast partnerskich mieli okazję poznać różne polskie i niemieckie tradycje bożonarodzeniowe. Ważną częścią spotkania była wymiana doświadczeń, która koncentrowała się na wartości i podobieństwach tradycji obu sąsiadujących ze sobą krajów.

Pozostałe aktualności

Am 21.01.2023 fand im Cottbuser Piccolo Theater eine deutsch-polnische Veranstaltung im Rahmen des „Großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ statt (polnisch „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy...

W dniu 21.01.2023 r. w Teatrze Piccolo w Cottbus odbyła się polsko-niemiecka impreza w ramach "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". 

Am 10.Dezember waren zahlreiche Projektpartnerorganisationen aus Zielona Góra im St. Johannes-Haus in Cottbus/Chóśebuz zu Gast, die an den Aktivitäten im Rahmen des INTERREG VA Projektes „Toleranz...

10 grudnia gościły w St. Johannes-Haus w Cottbus/Chóśebuz liczne organizacje partnerskie z Zielonej Góry, które uczestniczyły w działaniach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".