• Deutsch
  • Polski

Niemiecko-polskie spotkanie adwentowe

W dniu 13 grudnia 2021 r. w ramach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic" odbyło się polsko-niemieckie spotkanie adwentowe online. Podczas tego spotkania uczestnicy z obu miast partnerskich mieli okazję poznać różne polskie i niemieckie tradycje bożonarodzeniowe. Ważną częścią spotkania była wymiana doświadczeń, która koncentrowała się na wartości i podobieństwach tradycji obu sąsiadujących ze sobą krajów.

Pozostałe aktualności

An der Studienfahrt am 27.04.2022 nahmen die Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs AMAZONKI aus Zielona Góra und Seniorinnen und Senioren (ungebunden) der Stadt Cottbus/Chóśebuz teil.

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus.  międzykulturowymi.

Am 9. April 2022 fand in Zielona Góra eine Begegnung von Kindern aus den Partnerstädten statt, mit dem Ziel polnische und deutsche Ostertraditionen und -bräuche kennenzulernen.

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie dzieci miast partnerskich, któ-rego celem było poznanie polskich i niemieckich tradycji oraz obyczajów wielkanocnych.