• Deutsch
  • Polski

Spotkanie podczas Winobrania w Zielonej Górze, 10./11.09.2020

W dniach 10-11 września 2020 r podczas Winobrania w Zielonej Górze obyło się spotkanie mieszkańców miast partnerskich Cottbus i Zielonej Góry,  podczas którego uczestnicy mogli wy-mienić się doświadczeniami na temat tolerancji na polsko- niemieckim pograniczu.

W pierwszy dzień spotkania 20-osobowa grupa mieszkańców Cottbus i Zielonej Góry miała okazje wspólnie obejrzeć seans pt. „Nasz Wszechświat” w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, następnie przejechać do Nowej Soli, by udać się w rejs statkiem Laguna po Odrze. Podczas rejsu podjęto temat tolerancji m.in. poprzez wskazanie i omówienie stereotypów na temat Polaków i Niemców, jakie na co dzień funkcjonują w świadomości mieszkańców pogranicza.  Kolejny dzień spotkania rozpoczął się zwiedzaniem Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego, gdzie uczestnicy mieli okazje zapoznać się z nową wystawą interaktywną pt. ZOOM. Następnym interesującym punktem programu był spacer z przewodnikiem po pięknej zielonogórskiej starówce. Podsumowaniem dwudniowego spotkania była dyskusja na temat tolerancji oraz wymiana pomysłów na temat przyszłych działań, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia tolerancji w różnych dziedzinach naszego życia. Zrealizowana impreza była pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 12. Mai hatten zwanzig Bürger der beiden Partnerstädte die Gelegenheit zur Begegnung und zum Besuch verschiedener Orte in und um Zielona Góra, die vom Europäischen Fonds für regionale...

12 maja dwudziestu mieszkańców dwóch miast partnerskich miało okazję spotkać się i zwiedzić różne miejsca w Zielonej Górze i okolicach, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu...

Die Vertreterinnen der Multiple-Sklerose-Gesellschaft BIEGUSY aus Zielona Góra sowie Seniorinnen, die ehrenamtlich für die Caritas Zielona Góra tätig sind, trafen sich am Samstag, dem 21. Mai bei...

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali...