• Deutsch
  • Polski

Spotkanie podczas Winobrania w Zielonej Górze, 10./11.09.2020

W dniach 10-11 września 2020 r podczas Winobrania w Zielonej Górze obyło się spotkanie mieszkańców miast partnerskich Cottbus i Zielonej Góry,  podczas którego uczestnicy mogli wy-mienić się doświadczeniami na temat tolerancji na polsko- niemieckim pograniczu.

W pierwszy dzień spotkania 20-osobowa grupa mieszkańców Cottbus i Zielonej Góry miała okazje wspólnie obejrzeć seans pt. „Nasz Wszechświat” w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, następnie przejechać do Nowej Soli, by udać się w rejs statkiem Laguna po Odrze. Podczas rejsu podjęto temat tolerancji m.in. poprzez wskazanie i omówienie stereotypów na temat Polaków i Niemców, jakie na co dzień funkcjonują w świadomości mieszkańców pogranicza.  Kolejny dzień spotkania rozpoczął się zwiedzaniem Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego, gdzie uczestnicy mieli okazje zapoznać się z nową wystawą interaktywną pt. ZOOM. Następnym interesującym punktem programu był spacer z przewodnikiem po pięknej zielonogórskiej starówce. Podsumowaniem dwudniowego spotkania była dyskusja na temat tolerancji oraz wymiana pomysłów na temat przyszłych działań, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia tolerancji w różnych dziedzinach naszego życia. Zrealizowana impreza była pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Galeria

Pozostałe aktualności

Vom 24.08.-02.09.2020 fanden im Zentrum für Deutsch-Polnische Begegnungen in Przylep/Zielona Góra deutsch-polnische Workshops für Senioren aus Cottbus und Zielona Góra statt.

 

Vom 07.-17.09.2020 haben im Zentrum für Deutsch-Polnischen Begegnungen in Przylep/Zielona Góra deutsch-polnische Workshops für Menschen mit Behinderung aus Cottbus und Zielona Góra stattgefunden...

W dniach 07-17.09.2020 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze/Przylepie odbyły się polsko-niemieckie warsztaty dla osób niepełnosprawnych z Zielonej Góry i Cottbus.

W dniach 24.08 - 02.09.2020 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze/Przylepie odbyły się polsko-niemieckie warsztaty dla seniorów z Zielonej Góry i Cottbus.