• Deutsch
  • Polski

Polsko-Niemieckie spotkanie wielkanocne dla dzieci

W dniu 31 marca 2021 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus/ Chóśebuz zrealizowali wspólnie spotkanie online dzieci i młodzieży partnerskich miast Cottbus/ Chóśebuz i Zielona Góra, podczas którego 20 uczestników i uczestniczek miało okazję poznać polskie tradycje oraz obyczaje wielkanocne.
Pierwotnie spotkanie zaplanowane było w Zielonej Górze, jednak z powodu panującej pan-demii COVID-19 odbyło się online. Program spotkania składał się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiły zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały ozdoby wielkanocne. Drugą część stanowiła prezentacja artystyczna polskich tradycji i obrzędów wielkanocnych pt. „Obwoże-nie kurka i inne zwyczaje wielkanocne”. Uczestnicy mieli okazje wymienić się doświadczeniami na temat znanych im zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi w Niemczech i w Polsce. Poruszony został również temat tolerancji zarówno w ujęciu religijnym, jak również narodowościo-wym.
Zrealizowana impreza była drugim z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus/ Chóśebuz w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy IN-TERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.