• Deutsch
  • Polski

Polsko-Niemieckie spotkanie wielkanocne dla dzieci

W dniu 31 marca 2021 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus/ Chóśebuz zrealizowali wspólnie spotkanie online dzieci i młodzieży partnerskich miast Cottbus/ Chóśebuz i Zielona Góra, podczas którego 20 uczestników i uczestniczek miało okazję poznać polskie tradycje oraz obyczaje wielkanocne.
Pierwotnie spotkanie zaplanowane było w Zielonej Górze, jednak z powodu panującej pan-demii COVID-19 odbyło się online. Program spotkania składał się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiły zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały ozdoby wielkanocne. Drugą część stanowiła prezentacja artystyczna polskich tradycji i obrzędów wielkanocnych pt. „Obwoże-nie kurka i inne zwyczaje wielkanocne”. Uczestnicy mieli okazje wymienić się doświadczeniami na temat znanych im zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi w Niemczech i w Polsce. Poruszony został również temat tolerancji zarówno w ujęciu religijnym, jak również narodowościo-wym.
Zrealizowana impreza była drugim z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus/ Chóśebuz w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy IN-TERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Galeria

Pozostałe aktualności

Das Kulturzentrum Zielona Góra und die Stadt Cottbus/Chóśebuz führten gemeinsam am 01.04.2023 eine Begegnung der EinwohnerInnen der Partnerstädte Cottbus/Chóśebuz und Zielona Góra durch, bei dem...

W dniu 1 kwietnia 2023 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus zrealizowali wspólnie spotkanie mieszkańców partnerskich miast Cottbus i Zielona Góra, podczas którego uczestnicy mieli...

10 Schülerinnen und Schüler und 2 Lehrerinnen der Spreeschule Cottbus – Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – waren am 14.03. 2023 zu Gast in der Spezialschule Nr. 1 in Zielona...

W dniu 14.03.2023 r. 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły Spreeschule Cottbus gościło w Szkole specjalnej Nr 1 w Zielonej Górze.