• Deutsch
  • Polski

Polsko-Niemieckie spotkanie wielkanocne dla dzieci

W dniu 31 marca 2021 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus/ Chóśebuz zrealizowali wspólnie spotkanie online dzieci i młodzieży partnerskich miast Cottbus/ Chóśebuz i Zielona Góra, podczas którego 20 uczestników i uczestniczek miało okazję poznać polskie tradycje oraz obyczaje wielkanocne.
Pierwotnie spotkanie zaplanowane było w Zielonej Górze, jednak z powodu panującej pan-demii COVID-19 odbyło się online. Program spotkania składał się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiły zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały ozdoby wielkanocne. Drugą część stanowiła prezentacja artystyczna polskich tradycji i obrzędów wielkanocnych pt. „Obwoże-nie kurka i inne zwyczaje wielkanocne”. Uczestnicy mieli okazje wymienić się doświadczeniami na temat znanych im zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi w Niemczech i w Polsce. Poruszony został również temat tolerancji zarówno w ujęciu religijnym, jak również narodowościo-wym.
Zrealizowana impreza była drugim z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus/ Chóśebuz w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy IN-TERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 12. Mai hatten zwanzig Bürger der beiden Partnerstädte die Gelegenheit zur Begegnung und zum Besuch verschiedener Orte in und um Zielona Góra, die vom Europäischen Fonds für regionale...

12 maja dwudziestu mieszkańców dwóch miast partnerskich miało okazję spotkać się i zwiedzić różne miejsca w Zielonej Górze i okolicach, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu...

Die Vertreterinnen der Multiple-Sklerose-Gesellschaft BIEGUSY aus Zielona Góra sowie Seniorinnen, die ehrenamtlich für die Caritas Zielona Góra tätig sind, trafen sich am Samstag, dem 21. Mai bei...

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali...