• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie wielkanocne dla dzieci, 09.04.2022

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie dzieci miast partnerskich, któ-rego celem było poznanie polskich i niemieckich tradycji oraz obyczajów wielkanocnych. W wyda-rzeniu wzięło udział dwadzieścioro dzieci, po 10 z Polski i z Niemiec. Uczestnicy spotkali się w Cen-trum Przyrodniczym, gdzie mogli się poznać i wspólnie korzystać z naukowych stanowisk interak-tywnych. Podczas spaceru po zielonogórskiej starówce dzieci zwiedziły jarmark wielkanocny, a na warsztatach plastycznych mogły wykonać swój własny „łapacz snów”. Na zakończenie spotkania odbyła się oprawiona muzycznie prezentacja polskich tradycji wielkanocnych, podczas której wszyscy uczestnicy mogli wspólnie się bawić i tańczyć w rytm melodii ludowych. Dzięki tak boga-temu programowi motto projektu „Tolerancja nie zna granic” zostało w pełni zrealizowane, dzieci mogły się zintegrować i pełne nowych wrażeń wrócić do swoich domów.

Galeria

Pozostałe aktualności

An der Studienfahrt am 27.04.2022 nahmen die Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs AMAZONKI aus Zielona Góra und Seniorinnen und Senioren (ungebunden) der Stadt Cottbus/Chóśebuz teil.

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus.  międzykulturowymi.

Am 9. April 2022 fand in Zielona Góra eine Begegnung von Kindern aus den Partnerstädten statt, mit dem Ziel polnische und deutsche Ostertraditionen und -bräuche kennenzulernen.

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie dzieci miast partnerskich, któ-rego celem było poznanie polskich i niemieckich tradycji oraz obyczajów wielkanocnych.