• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie wielkanocne dla dzieci, 09.04.2022

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie dzieci miast partnerskich, któ-rego celem było poznanie polskich i niemieckich tradycji oraz obyczajów wielkanocnych. W wyda-rzeniu wzięło udział dwadzieścioro dzieci, po 10 z Polski i z Niemiec. Uczestnicy spotkali się w Cen-trum Przyrodniczym, gdzie mogli się poznać i wspólnie korzystać z naukowych stanowisk interak-tywnych. Podczas spaceru po zielonogórskiej starówce dzieci zwiedziły jarmark wielkanocny, a na warsztatach plastycznych mogły wykonać swój własny „łapacz snów”. Na zakończenie spotkania odbyła się oprawiona muzycznie prezentacja polskich tradycji wielkanocnych, podczas której wszyscy uczestnicy mogli wspólnie się bawić i tańczyć w rytm melodii ludowych. Dzięki tak boga-temu programowi motto projektu „Tolerancja nie zna granic” zostało w pełni zrealizowane, dzieci mogły się zintegrować i pełne nowych wrażeń wrócić do swoich domów.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 21.01.2023 fand im Cottbuser Piccolo Theater eine deutsch-polnische Veranstaltung im Rahmen des „Großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ statt (polnisch „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy...

W dniu 21.01.2023 r. w Teatrze Piccolo w Cottbus odbyła się polsko-niemiecka impreza w ramach "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". 

Am 10.Dezember waren zahlreiche Projektpartnerorganisationen aus Zielona Góra im St. Johannes-Haus in Cottbus/Chóśebuz zu Gast, die an den Aktivitäten im Rahmen des INTERREG VA Projektes „Toleranz...

10 grudnia gościły w St. Johannes-Haus w Cottbus/Chóśebuz liczne organizacje partnerskie z Zielonej Góry, które uczestniczyły w działaniach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".