• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie wielkanocne dla dzieci, 09.04.2022

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie dzieci miast partnerskich, któ-rego celem było poznanie polskich i niemieckich tradycji oraz obyczajów wielkanocnych. W wyda-rzeniu wzięło udział dwadzieścioro dzieci, po 10 z Polski i z Niemiec. Uczestnicy spotkali się w Cen-trum Przyrodniczym, gdzie mogli się poznać i wspólnie korzystać z naukowych stanowisk interak-tywnych. Podczas spaceru po zielonogórskiej starówce dzieci zwiedziły jarmark wielkanocny, a na warsztatach plastycznych mogły wykonać swój własny „łapacz snów”. Na zakończenie spotkania odbyła się oprawiona muzycznie prezentacja polskich tradycji wielkanocnych, podczas której wszyscy uczestnicy mogli wspólnie się bawić i tańczyć w rytm melodii ludowych. Dzięki tak boga-temu programowi motto projektu „Tolerancja nie zna granic” zostało w pełni zrealizowane, dzieci mogły się zintegrować i pełne nowych wrażeń wrócić do swoich domów.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.