• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie online z okazji Tygodnia Europy i „Majówki”

W dniu 07.05.2021 r. odbyło się polsko-niemieckie spotkanie online z okazji Tygodnia Europejskiego i polskiej "Majówki" w ramach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".
Podczas tego spotkania uczestnicy obu miast partnerskich mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu historii Polski, m. in. Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Ważną częścią tego spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń uczestników oraz aktywny udział w warsztacie plastycznym.

Galeria

Pozostałe aktualności

Vom 5. bis 6. Juli 2021 fand die lang erwartete Begegnung zwischen deutschen und polnischen Kindern in Neuhausen/Spree und Cottbus statt.

W dniach od 05. do 6. lipca 2021r. odbyło się długo oczekiwane polsko-niemieckie spotkanie dzieci w Neuhausen/Spree i w Cottbus.

W dniu 13 lipca 2021 r. Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze/Przylepie odwiedziła Pani Katrin Lange – Minister Finansów i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia.

W dniu 21 i 28 czerwca odbyły się spotkanie/wyjazdy studyjny do Cottbus/ Chóśebuz dla Seniorów Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz seniorów niezrzeszonych z Zielonej Góry.