• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie online z okazji Tygodnia Europy i „Majówki”

W dniu 07.05.2021 r. odbyło się polsko-niemieckie spotkanie online z okazji Tygodnia Europejskiego i polskiej "Majówki" w ramach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".
Podczas tego spotkania uczestnicy obu miast partnerskich mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu historii Polski, m. in. Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Ważną częścią tego spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń uczestników oraz aktywny udział w warsztacie plastycznym.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.