• Deutsch
  • Polski

Spotkanie polsko-niemieckie w dniu 01.04.2023 r.

W dniu 1 kwietnia 2023 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus zrealizowali wspólnie spotkanie mieszkańców partnerskich miast Cottbus i Zielona Góra, podczas którego uczestnicy mieli okazję poznać tradycje oraz obyczaje wielkanocne.
W wydarzeniu wzięło udział 20 osób dorosłych, po 10 z Polski i z Niemiec. Program spotka-nia zakładał kilka działań, mających na celu integrację grupy polsko- niemieckiej. Uczestnicy wspólnie wykonywali kolorowe kwiaty z papieru, którymi udekorowali zielonogórską palmę wielka-nocną. Powstała palma osiągnęła 865 cm wysokości i była to pierwsza w historii Miasta Zielona Góra palma polsko- niemiecka. Po ustawieniu palmy przy zielonogórskim ratuszu uczestnicy zwie-dzili jarmark wielkanocny, poznając obyczaje, ozdoby i potrawy charakterystyczne dla okresu Świąt Wielkanocnych w Polsce.
Zrealizowana impreza, była ostatnim spotkaniem po stronie polskiej, zorganizowanym w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współ-pracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

 

Pozostałe aktualności

Das Kulturzentrum Zielona Góra und die Stadt Cottbus/Chóśebuz führten gemeinsam am 01.04.2023 eine Begegnung der EinwohnerInnen der Partnerstädte Cottbus/Chóśebuz und Zielona Góra durch, bei dem...

W dniu 1 kwietnia 2023 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus zrealizowali wspólnie spotkanie mieszkańców partnerskich miast Cottbus i Zielona Góra, podczas którego uczestnicy mieli...

10 Schülerinnen und Schüler und 2 Lehrerinnen der Spreeschule Cottbus – Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – waren am 14.03. 2023 zu Gast in der Spezialschule Nr. 1 in Zielona...

W dniu 14.03.2023 r. 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły Spreeschule Cottbus gościło w Szkole specjalnej Nr 1 w Zielonej Górze.