• Deutsch
  • Polski

Spotkanie polsko-niemieckie w dniu 01.04.2023 r.

W dniu 1 kwietnia 2023 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus zrealizowali wspólnie spotkanie mieszkańców partnerskich miast Cottbus i Zielona Góra, podczas którego uczestnicy mieli okazję poznać tradycje oraz obyczaje wielkanocne.
W wydarzeniu wzięło udział 20 osób dorosłych, po 10 z Polski i z Niemiec. Program spotka-nia zakładał kilka działań, mających na celu integrację grupy polsko- niemieckiej. Uczestnicy wspólnie wykonywali kolorowe kwiaty z papieru, którymi udekorowali zielonogórską palmę wielka-nocną. Powstała palma osiągnęła 865 cm wysokości i była to pierwsza w historii Miasta Zielona Góra palma polsko- niemiecka. Po ustawieniu palmy przy zielonogórskim ratuszu uczestnicy zwie-dzili jarmark wielkanocny, poznając obyczaje, ozdoby i potrawy charakterystyczne dla okresu Świąt Wielkanocnych w Polsce.
Zrealizowana impreza, była ostatnim spotkaniem po stronie polskiej, zorganizowanym w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współ-pracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

 

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...