• Deutsch
  • Polski

Tworzę więc jestem

W dniach 04.05-13.05.2018 r. oraz 10.08-19.08.2018 r. Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. W ramach projektu „Tworzę więc jestem” w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie zorganizowano dwa obozy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Uczestników projektu zapewniły oba Miasta Partnerskie – Zielona Góra i Cottbus. Tematem przewodnim obozów była twórczość i rękodzieło. Organizator zapewnił uczestnikom projektu materiały plastyczne do robót ręcznych, które były wykorzystane podczas warsztatów plastycznych prowadzonych na terenie ośrodka. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy projektu mieli szansę wyrażenia własnych emocji i przeżyć. Oprócz polsko-niemieckich warsztatów plastycznych uczestnicy korzystali z zajęć terapeutycznych takich jak hipoterapia i kinezyterapia oraz uczestniczyli we wspólnych zajęciach na świeżym powietrzu. W celu lepszej integracji zorganizowane zostały również spotkania integracyjne przy ognisku na terenie ośrodka. Wspólne kontakty, zajęcia, warsztaty, wycieczka, ogniska, spędzanie czasu wolnego przyczyniły się do zniesienia bariery językowej. Uczestnicy projektu stali się bardziej śmiali i otwarci na partnera z drugiej strony granicy. Uczestnikami na obu obozach zajmował się jeden opiekun ze strony niemieckiej (jednocześnie tłumacz) oraz jeden opiekun ze strony polskiej.

W ramach projektu odbyły się dwie wycieczki, po jednej na każdym obozie. Podczas pierwszego obozu uczestnicy w zależności od zainteresowań mogli zwiedzić główne atrakcje Starego Miasta Zielonej Góry oraz odwiedzili kawiarnię, w której wspólnie zjedli lody, ciasto i wypili kawę lub inne napoje. Podczas drugiego obozu uczestnicy zwiedzili Ogród Botaniczny.

Galeria

Pozostałe aktualności

Studienfahrt nach Cottbus/Chóśebuz am 26.02.2020
Gastgeber dieser ersten Begegnung waren die Lebenshilfe-Werkstätten Hand in Hand gGmbH in Cottbus. Zu Gast waren sechzehn Menschen mit...

Am 25. Juni 2020 fand eine Online-Konferenz statt, die im Rahmen des Projektes „Verbesserung der Qualität der Zusammenarbeit der Partnerstädte Zielona Góra und Cottbus“, welches mit Mitteln des...

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się konferencjq online zorganizowanq w ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielonej Góry i Cottbus” współfinansowanego z...

Seit über 40 Jahren pflegen die Städte Cottbus/Chóśebuz und Zielona Góra eine intensive Kooperation und führen gemeinsame grenzübergreifende Projekte durch. Das aktuellste Projekt „Toleranz kennt...