• Deutsch
  • Polski

Aktualności

Miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra współpracują już od ponad 40 lat ze sobą. Nowy projekt „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz seniorów” rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. i zakończy się 31 grudnia 2022 r. Podobnie jak poprzedni projekt „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra i Cottbus” dofinansowany jest w 85% ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Ein wahres Abenteuer haben 45 Kinder bei einer deutsch- polnischen Begegnung vom 04.-06.06.2018 in Cottbus und in Neuhausen/Spree erlebt.