• Deutsch
  • Polski

Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus

Miasta Cottbus i Zielona Góra współpracują ze sobą już od ponad 40 lat. Potrzeba koordynacji i polepszenie kooperacji na płaszczyźnie ZG i CB spowodowała, że władze Miast wspólnie zdecydowały o utworzeniu Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej (CKWP) w Zielonej Górze – Przylep i Punkcie Kontaktowym (PK) w Cottbus. Umożliwi to realizację przedsięwzięć transgranicznych, w szczególności takich, których realizacja będzie miała miejsce w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich (CSPN) w Zielonej Górze – Przylep.  CSPN znajduje się na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej (AZL), który jest Partnerem Projektu. CSPN jest  „filarem współpracy” obu miast. Od 1993 r. mają tam miejsce spotkania, obozy i uroczystości, które pielęgnują i umacniają więź pomiędzy CB i ZG.  W latach 2008-2015r. zrealizowano tam ok. 100 polsko-niemieckich projektów dla ponad 5000 uczestników. CKWP i PK będą głównymi miejscami koordynacji i przekazywania informacji w zakresie kultury, sportu, szkolnictwa, polsko-niemieckiej współpracy młodzieży i osób niepełnosprawnych jak również kontynuacji oraz nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy polskimi a niemieckimi instytucjami

Zrealizowane przedsięwzięcia w ramach projektu

W ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020  w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wykonano przebudowę i rozbudowę części parteru budynku usługowego, zbudowano zespół pomieszczeń stanowiących zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie do podgrzewania posiłków i zmywania naczyń, wykonano remontu nawierzchni otwartego i zadaszonego placu do jazdy konnej i hipoterapii, zbudowano kanalizację sanitarną wraz z przepompownią.

W pokojach gościnnych budynku socjalno-obozowego zamontowane zostały antresole oraz dostarczono zamówione wyposażenie w meble. Zaadaptowano i wyposażono biuro dla pracownika Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej.

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu. W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników - przedstawicieli Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, szkół, przedszkoli i instytucji organizujących i planujących spotkania polsko-niemieckie na terenie CSPN w Przylepie oraz w Zielonej Górze i Cottbus.

 

 

Aktualności

W dniach 04.10-11.10.2018 i 12.10-19.10.2018 r. Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze...

W dniach 04.05-13.05.2018 r. oraz 10.08-19.08.2018 r. Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze...

W dniach 24.04-03.05.2018 i 31.07-09.08.2018 r. Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze...

Polsko-Niemiecki Projekt Świąteczny z Przyjaciółmi

W dniu 02.12.2018 r. Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie zaprosiło swoich partnerów z Zielonej Gόry na wspólny projekt świąteczny do Cottbus. Po zwiedzaniu Parku Pücklera polsko-niemiecka grupa...