• Deutsch
  • Polski

Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus

Miasta Cottbus i Zielona Góra współpracują ze sobą już od ponad 40 lat. Potrzeba koordynacji i polepszenia współpracy między Miastami Partnerskimi Zielona Góra i Cottbus spowodowała, że władze Miast wspólnie zdecydowały o utworzeniu Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej (CKWP) w Zielonej Górze – Przylep i Punkcie Kontaktowym (PK) w Cottbus. Te dwie instytucje wspierają realizację przedsięwzięć transgranicznych, w szczególności takich, które mają miejsce w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich (CSPN) w Zielonej Górze – Przylep.  CSPN znajduje się na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej (AZL), który jest Partnerem Projektu. CSPN jest  „filarem współpracy” obu miast. Od 1993 r. mają tam miejsce spotkania, obozy i uroczystości, które pielęgnują i umacniają więź pomiędzy CB i ZG.  Do dziś zrealizowano tam ponad 200 polsko-niemieckich projektów dla ponad 7000 uczestników. CKWP i PK są miejscami koordynacji i przekazywania informacji w zakresie kultury, sportu, szkolnictwa, polsko-niemieckiej współpracy młodzieży i osób niepełnosprawnych jak również kontynuacji oraz nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy polskimi a niemieckimi instytucjami

Zrealizowane przedsięwzięcia w ramach projektu

W ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020  w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wykonano przebudowę i rozbudowę części parteru budynku usługowego, zbudowano zespół pomieszczeń stanowiących zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie do podgrzewania posiłków i zmywania naczyń, wykonano remontu nawierzchni otwartego i zadaszonego placu do jazdy konnej i hipoterapii, zbudowano kanalizację sanitarną wraz z przepompownią.

W pokojach gościnnych budynku socjalno-obozowego zamontowane zostały antresole oraz dostarczono zamówione wyposażenie w meble. Zaadaptowano i wyposażono biuro dla pracownika Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej.

W ramach projektu odbyły się trzy polsko-niemieckie konferencje w dniu 11 czerwca 2018 r. w CSPN i 28 października 2019 r. w Cottbus. Uczestnikami tych konferencji byli: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości na Europę i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia / Departament IV.3. Europejska współpraca terytorialna, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, administracji z ZG i CB, a przede wszystkim przedstawiciele partnerskich instytucji społeczno-kulturalnych, które organizują polsko-niemieckie spotkania w CSPN w Przylepie/ Zielonej Górze oraz w Zielonej Górze i Cottbus. Na zakończenie projektu, 25 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze odbyła się trzecia polsko-niemiecka konferencja w formie online ze względu na stan epidemii.

Od 2017 roku w CSPN w Przylepie/Zielonej Górze, w Zielonej Górze, Cottbusie i okolicach odbyło się ponad 100 polsko-niemieckich spotkań dla ponad 6000 dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów z obu miast partnerskich.

 

 

 

Aktualności

W dniu 18.08.2020 r. odbył się drugi wyjazd studyjny do Cottbus w ramach projektu INTERREG VA pt. „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów”.

W dniach 10-11 września 2020 r podczas Winobrania w Zielonej Górze obyło się spotkanie mieszkańców miast partnerskich Cottbus i Zielonej Góry, podczas którego uczestnicy mogli wymienić się...

W dniach od 6. do 10.07.2020 odbyło się Niemiecko-Polskie spotkanie dzieci pod tytułem „Kreatywny Czas” w Neuhausen/Spree.

W dniach od 20. do 24.07.2020 odbyło się Niemiecko-Polskie spotkanie młodzieży pod tytyłem „Kreatywny Czas” w Neuhausen/ Spree.