• Deutsch
  • Polski

Stop bezradności i wykluczeniu - warsztaty aktywizujące

W dniach 24.04-03.05.2018 i 31.07-09.08.2018 r. Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. W ramach projektu „Stop bezradności i wykluczeniu - warsztaty akty-wizujące” w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie zorganizowano dwa obozy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla chorych na stwardnienie rozsiane, którzy byli uczestnikami obozów niezbędna do funkcjonowania jest rehabilitacja, która została im zapewniona w ramach projektu. Zajęcia odbywały się w grupach mieszanych polsko-niemieckich, dzięki czemu uczestnicy projektu mogli zintegrować się ze sobą, zapoznać się z innymi technikami radzenia sobie z trudnościami życia codziennego oraz nawiązać nowe znajomości z uczestnikami projektu z Miasta Partnerskiego.

Liczba uczestników obu obozów to 40 osób, po 20 osób na obóz. Uczestnikami na obu obozach zajmował się opiekun ze strony niemieckiej (jednocześnie tłumacz) oraz jeden opiekun ze strony polskiej (pomoc w obsłudze oraz w przemieszczaniu się osób poruszających się na wózkach).

Uczestnicy projektu spędzili wspólnie również czas podczas zaplanowanej wycieczki Zielonej Góry oraz ogniska, które odbyły się na terenie ośrodka Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich. Uczestnicy obozów skorzystali również z warsztatów terapeutycznych z psychologiem na temat pozytywnego myślenia i akceptacji swoich słabości. Zostały zorganizowane warsztaty psychologiczne na temat nauki sposobów pokonywania negatywnych myśli. Warsztaty zostały przeprowadzone w grupach mieszanych polsko-niemieckich z obecnością tłumacza.

W ramach projektu odbyła się wycieczka do Zielonej Góry, gdzie uczestnicy odwiedzili kawiarnię, w której wspólnie zjedli lody, ciasto i wypili kawę lub inne napoje. Uczestnicy w zależności od zainteresowań mogli zwiedzić główne atrakcje miasta, jak Centrum Przyrodnicze, Planetarium, czy Stare Miasto.

Galeria

Pozostałe aktualności

Studienfahrt nach Cottbus/Chóśebuz am 26.02.2020
Gastgeber dieser ersten Begegnung waren die Lebenshilfe-Werkstätten Hand in Hand gGmbH in Cottbus. Zu Gast waren sechzehn Menschen mit...

Am 25. Juni 2020 fand eine Online-Konferenz statt, die im Rahmen des Projektes „Verbesserung der Qualität der Zusammenarbeit der Partnerstädte Zielona Góra und Cottbus“, welches mit Mitteln des...

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się konferencjq online zorganizowanq w ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielonej Góry i Cottbus” współfinansowanego z...

Seit über 40 Jahren pflegen die Städte Cottbus/Chóśebuz und Zielona Góra eine intensive Kooperation und führen gemeinsame grenzübergreifende Projekte durch. Das aktuellste Projekt „Toleranz kennt...