• Deutsch
  • Polski

Spotkanie podczas Winobrania w Zielonej Górze, 10./11.09.2020

W dniach 10-11 września 2020 r podczas Winobrania w Zielonej Górze obyło się spotkanie mieszkańców miast partnerskich Cottbus i Zielonej Góry,  podczas którego uczestnicy mogli wy-mienić się doświadczeniami na temat tolerancji na polsko- niemieckim pograniczu.

W pierwszy dzień spotkania 20-osobowa grupa mieszkańców Cottbus i Zielonej Góry miała okazje wspólnie obejrzeć seans pt. „Nasz Wszechświat” w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, następnie przejechać do Nowej Soli, by udać się w rejs statkiem Laguna po Odrze. Podczas rejsu podjęto temat tolerancji m.in. poprzez wskazanie i omówienie stereotypów na temat Polaków i Niemców, jakie na co dzień funkcjonują w świadomości mieszkańców pogranicza.  Kolejny dzień spotkania rozpoczął się zwiedzaniem Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego, gdzie uczestnicy mieli okazje zapoznać się z nową wystawą interaktywną pt. ZOOM. Następnym interesującym punktem programu był spacer z przewodnikiem po pięknej zielonogórskiej starówce. Podsumowaniem dwudniowego spotkania była dyskusja na temat tolerancji oraz wymiana pomysłów na temat przyszłych działań, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia tolerancji w różnych dziedzinach naszego życia. Zrealizowana impreza była pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 18.08.2020 fand die zweite Studienfahrt nach Cottbus im Rahmen des INTERREG VA Projektes unter dem Titel „Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und Senioren“ statt.

W dniu 18.08.2020 r. odbył się drugi wyjazd studyjny do Cottbus w ramach projektu INTERREG VA pt. „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów”.

W dniach 10-11 września 2020 r podczas Winobrania w Zielonej Górze obyło się spotkanie mieszkańców miast partnerskich Cottbus i Zielonej Góry, podczas którego uczestnicy mogli wymienić się...

Während des Weinfestes in Zielona Góra am 10./11. September 2020 fand eine Bürgerbegegnung der Partnerstädte Cottbus und Zielona Góra statt.Die Teilnehmer der Begegnung konnten ihre Erfahrungen...