• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie „Taniec bez granic“ w Cottbus, 16.-17.06.2018

W dniach 16 i 17 czerwca 2018 roku młodzi tancerze z Polski odwiedzili swoich przyjaciół z grupy tanecznej "Marikas Kindertanzakademie" w Cottbus.

Wzięli udział we wspólnych warsztatach tanecznych, poznawali wspólnie miasto Cottbus i Park Rozrywki „Kraina Stawów”. Obie grupy taneczne wystąpiły na scenie "Cottbus Open" w ramach święta miasta Cottbus. Podczas różnych wspólnych przedsięwzięć uczestnicy lepiej się poznali i rozmawiali o swoich zainteresowaniach i hobby. Jednocześnie dzieci z miasta partnerskiego lepiej poznały nowy kraj i jego kulturę.

Partnerzy projektu: Urząd Miasta Cottbus, Zespół Pieśni i Tańca „Maki“ z Domu Harcerza w Zielonej Górze, „Marikas Kindertanzakademie“ z Cottbus.

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Pozostałe aktualności

W dniach od 20. do 24.07.2020 odbyło się Niemiecko-Polskie spotkanie młodzieży pod tytyłem „Kreatywny Czas” w Neuhausen/ Spree.

Vom 20. bis 24.07.2020 fand die deutsch-polnische Jugendbegegnung „Kreative Zeit“ in Neuhausen/ Spree statt.

Im Zeitraum vom 06. bis 10.07.2020 fand die deutsch-polnische Kinderbegegnung „Kreative Zeit“ in Neuhausen/ Spree statt.

W dniach od 6. do 10.07.2020 odbyło się Niemiecko-Polskie spotkanie dzieci pod tytułem „Kreatywny Czas” w Neuhausen/Spree.