• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie „Taniec bez granic“ w Cottbus, 16.-17.06.2018

W dniach 16 i 17 czerwca 2018 roku młodzi tancerze z Polski odwiedzili swoich przyjaciół z grupy tanecznej "Marikas Kindertanzakademie" w Cottbus.

Wzięli udział we wspólnych warsztatach tanecznych, poznawali wspólnie miasto Cottbus i Park Rozrywki „Kraina Stawów”. Obie grupy taneczne wystąpiły na scenie "Cottbus Open" w ramach święta miasta Cottbus. Podczas różnych wspólnych przedsięwzięć uczestnicy lepiej się poznali i rozmawiali o swoich zainteresowaniach i hobby. Jednocześnie dzieci z miasta partnerskiego lepiej poznały nowy kraj i jego kulturę.

Partnerzy projektu: Urząd Miasta Cottbus, Zespół Pieśni i Tańca „Maki“ z Domu Harcerza w Zielonej Górze, „Marikas Kindertanzakademie“ z Cottbus.

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Pozostałe aktualności

Vom 17. bis zum 26. Juni dieses Jahres fand im Zentrum für Deutsch-Polnische Begegnungen in Przylep der erste Workshop im Rahmen des Projektes  "Deutsch-polnische Begegnungen mit Musiktherapie für...

W dniach 17-26 czerwca br. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z...

W dniach 27.03.-05.04 i 05-14.04.2019  Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze środków...

Vom 4.-11.10.2019 trafen sich im Zentrum für Deutsch-Polnische Begegnungen in Przylep ca. 20 junge Pferdefans aus Cottbus und Zielona G...