• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie „Przygoda z pomaganiem“ w Cottbus i Neuhausen/Spree, 04.-06.06.2018

Prawdziwą przygodę przeżyło 45 dzieci podczas polsko-niemieckiego spotkania w dniach 04-06.06.2018 w Cottbus i Neuhausen/Spree. Wspólnie dzieci z obu miast partnerskich Cottbus i Zielonej Góry wzięły udział w „Przygodzie z pomaganiem“. Kawalerowie maltańscy przeszkolili je w zakresie pierwszej pomocy, a później dzieci mogły się przyglądać „nowoczesnym pomocnikom“ czyli kolegom z Pogotowia Straży Pożarnej i Ratownictwa Nr 1 w Cottbus. Przy pięknej letniej pogodzie mali przyjaciele odwiedzili Zoo w Cottbus i zakończyli swoje spotkanie przyjemnym wieczorem przy grilu.

Partnerzy projektu: Max-Steenbeck Gymnasium w Cottbus, Szkoła Podstawowa Nr 17 w Zielonej Górze, Bund der Deutschen Katholischen Jugend/Związek Niemieckiej Młodzieży Katolickiej, Deutsch-Polnischer Verein Cottbus e.V. /Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie w Cottbus.

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu Kraju Związkowego Brandenburgii, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Pozostałe aktualności

Seit über 40 Jahren pflegen die Städte Cottbus/Chóśebuz und Zielona Góra eine intensive Kooperation und führen gemeinsame grenzübergreifende Projekte durch. Das aktuellste Projekt „Toleranz kennt...

Miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra współpracują już od ponad 40 lat ze sobą. Nowy projekt „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz seniorów” rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. i zakończy...

Od ponad 40 lat miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra prowadzą intensywną kooperację i realizują wspólne projekty transgraniczne. Najnowszy projekt „Tolerancja nie zna granic” będzie realizowany...

Ein wahres Abenteuer haben 45 Kinder bei einer deutsch- polnischen Begegnung vom 04.-06.06.2018 in Cottbus und in Neuhausen/Spree erlebt.