• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemiecki festyn sportowy seniorów w Cottbus, 13.06.2018

Miejski Związek Sportowy w Cottbus angażuje się na rzecz osób starszych. W dniu 13.06.2018 roku odbył się festyn sportowy dla ponad 200 seniorów z Cottbus i polskiego miasta partnerskiego Zielonej Góry. Przy pięknej pogodzie polscy i niemieccy sportowcy amatorzy mogli spróbować swoich sił w 17 kategoriach, m.in. wędrówki, nordic walking, piłka nożna, tenis stołowy, aerobic, piłki do fitness, taśmy rehabilitacyjne Thera Band, mini-golf i wiele innych. Seniorzy wykazali się zadziwiającą sprawnością i mieli najwyraźniej frajdę przy wykonywaniu różnych ćwiczeń.

Partnerzy projektu: Stadtsportbund Cottbus/Miejski Związek Sportowy w Cottbus, Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze.

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Galeria

Pozostałe aktualności

Vom 17. bis zum 26. Juni dieses Jahres fand im Zentrum für Deutsch-Polnische Begegnungen in Przylep der erste Workshop im Rahmen des Projektes  "Deutsch-polnische Begegnungen mit Musiktherapie für...

W dniach 17-26 czerwca br. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z...

W dniach 27.03.-05.04 i 05-14.04.2019  Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze środków...

Vom 4.-11.10.2019 trafen sich im Zentrum für Deutsch-Polnische Begegnungen in Przylep ca. 20 junge Pferdefans aus Cottbus und Zielona G...