• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 05.06.2023

W dniu 05.06.2023 seniorzy i osoby z niepełnosprawnością ze Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ARKADIA w Zielonej Górze spotkali się z przedstawicielami rad doradczych dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta w Cottbus/Chóśebuz. Polscy uczestnicy podczas pobytu w Cottbus mieli okazje zapoznać się z działalnością rad doradczych w Cottbus, aktywnie uczestniczyć w uroczystym otwarciu Tygodnia Seniorów w Cottbus/Chóśebuz, jak również zwiedzieć ogród zoologiczny.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...