• Deutsch
  • Polski

Polsko-Niemiecka Konferencja online, 05.05.2021

W dniu 5 maja 2021 r. odbyła się pierwsza polsko-niemiecka konferencja online w ramach projektu INTERREG VA "Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów". Dzień 5. maja jest - jak co roku - Europejskim Dniem Protestu na Rzecz Równości Osób Niepełnosprawnych. Z powodu pandemii COVID-19 wiele z zaplanowanych zdecentralizowanych imprez w Cottbus/Chóśebuz i Zielonej Górze nie mogło się odbyć w zwykłym trybie. W związku z tym wiele organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi zorganizowały polsko-niemiecką konferencję online na temat integracji. Głównym tematem konferencji było wdrażanie Konwencji ONZ na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce i w Niemczech.
Ważnym celem konferencji było stworzenie sieci współpracy osób niepełnosprawnych i seniorów z obu miast partnerskich. Oprócz prezentacji i omówienia dotychczasowych działań projektowych, konferencja była również okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń. Dzięki tej konferencji miasta partnerskie zwróciły uwagę na sytuacje życiowe wyżej wymienionych grup. W projekt zaangażowane są również osoby, których dotyczy projekt. Daje się im możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i pewności siebie, aby mogli skutecznie interweniować i dokonywać zmian. Odpowiada to podejściu przyjętemu w polityce dotyczącej niepełnosprawności "Nic o nas bez nas".

 

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.