• Deutsch
  • Polski

Polsko-Niemiecka Konferencja online, 05.05.2021

W dniu 5 maja 2021 r. odbyła się pierwsza polsko-niemiecka konferencja online w ramach projektu INTERREG VA "Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów". Dzień 5. maja jest - jak co roku - Europejskim Dniem Protestu na Rzecz Równości Osób Niepełnosprawnych. Z powodu pandemii COVID-19 wiele z zaplanowanych zdecentralizowanych imprez w Cottbus/Chóśebuz i Zielonej Górze nie mogło się odbyć w zwykłym trybie. W związku z tym wiele organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi zorganizowały polsko-niemiecką konferencję online na temat integracji. Głównym tematem konferencji było wdrażanie Konwencji ONZ na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce i w Niemczech.
Ważnym celem konferencji było stworzenie sieci współpracy osób niepełnosprawnych i seniorów z obu miast partnerskich. Oprócz prezentacji i omówienia dotychczasowych działań projektowych, konferencja była również okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń. Dzięki tej konferencji miasta partnerskie zwróciły uwagę na sytuacje życiowe wyżej wymienionych grup. W projekt zaangażowane są również osoby, których dotyczy projekt. Daje się im możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i pewności siebie, aby mogli skutecznie interweniować i dokonywać zmian. Odpowiada to podejściu przyjętemu w polityce dotyczącej niepełnosprawności "Nic o nas bez nas".

 

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...