• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz w dniu 25.08.2021 r.

W dniu 25.08.2021 r. odbył się wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz dla 19 członkiń Związku Niewidomych z miasta partnerskiego Zielonej Góry.
Uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Brandenburskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących/Blinden- und Sehbehindertenverbands Brandenburg e.V. (BSVB) w ich pięknej siedzibie w Cottbus. Polscy goście mieli okazję dowiedzieć się wiele o różnorodnych obszarach pracy i działalności BSVB oraz wymienić się doświadczeniami. Po południu obie grupy wybrały się na wspólny spacer z przewodnikiem po starówce miasta.
Kolejny wyjazd studyjny odbędzie się 7 października 2021 r. z udziałem Caritas Cottbus i Caritas Zielona Góra.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...