• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz w dniu 25.08.2021 r.

W dniu 25.08.2021 r. odbył się wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz dla 19 członkiń Związku Niewidomych z miasta partnerskiego Zielonej Góry.
Uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Brandenburskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących/Blinden- und Sehbehindertenverbands Brandenburg e.V. (BSVB) w ich pięknej siedzibie w Cottbus. Polscy goście mieli okazję dowiedzieć się wiele o różnorodnych obszarach pracy i działalności BSVB oraz wymienić się doświadczeniami. Po południu obie grupy wybrały się na wspólny spacer z przewodnikiem po starówce miasta.
Kolejny wyjazd studyjny odbędzie się 7 października 2021 r. z udziałem Caritas Cottbus i Caritas Zielona Góra.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 12. Mai hatten zwanzig Bürger der beiden Partnerstädte die Gelegenheit zur Begegnung und zum Besuch verschiedener Orte in und um Zielona Góra, die vom Europäischen Fonds für regionale...

12 maja dwudziestu mieszkańców dwóch miast partnerskich miało okazję spotkać się i zwiedzić różne miejsca w Zielonej Górze i okolicach, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu...

Die Vertreterinnen der Multiple-Sklerose-Gesellschaft BIEGUSY aus Zielona Góra sowie Seniorinnen, die ehrenamtlich für die Caritas Zielona Góra tätig sind, trafen sich am Samstag, dem 21. Mai bei...

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali...