• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz, 27.04.2022

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus. Program obejmował powitanie przez Nadburmistrza Miasta Cottbus/Chóśebuz oraz pełnomocnika Miasta Cottbus/Chóśebuz ds. osób niepełnosprawnych i seniorów, a następnie rundę rozmów, przedstawienie partnerów, wspólną rundę integracyjną, wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz zwiedzanie miasta (w tym zwiedzanie Muzeum Wendyjskiego w Cottbus/Chóśebuz, starówki i Parku Branitz).
Dzięki urozmaiconemu programowi uczestnicy mieli możliwość nawiązania dialogu i zdobycia nowych impulsów. Wzajemne poznanie się i wymiana osobista między grupami zaowocowały nowymi doświadczeniami międzykulturowymi.

Galeria

Pozostałe aktualności

An der Studienfahrt am 27.04.2022 nahmen die Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs AMAZONKI aus Zielona Góra und Seniorinnen und Senioren (ungebunden) der Stadt Cottbus/Chóśebuz teil.

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus.  międzykulturowymi.

Am 9. April 2022 fand in Zielona Góra eine Begegnung von Kindern aus den Partnerstädten statt, mit dem Ziel polnische und deutsche Ostertraditionen und -bräuche kennenzulernen.

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie dzieci miast partnerskich, któ-rego celem było poznanie polskich i niemieckich tradycji oraz obyczajów wielkanocnych.