• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz, 27.04.2022

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus. Program obejmował powitanie przez Nadburmistrza Miasta Cottbus/Chóśebuz oraz pełnomocnika Miasta Cottbus/Chóśebuz ds. osób niepełnosprawnych i seniorów, a następnie rundę rozmów, przedstawienie partnerów, wspólną rundę integracyjną, wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz zwiedzanie miasta (w tym zwiedzanie Muzeum Wendyjskiego w Cottbus/Chóśebuz, starówki i Parku Branitz).
Dzięki urozmaiconemu programowi uczestnicy mieli możliwość nawiązania dialogu i zdobycia nowych impulsów. Wzajemne poznanie się i wymiana osobista między grupami zaowocowały nowymi doświadczeniami międzykulturowymi.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 21.01.2023 fand im Cottbuser Piccolo Theater eine deutsch-polnische Veranstaltung im Rahmen des „Großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ statt (polnisch „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy...

W dniu 21.01.2023 r. w Teatrze Piccolo w Cottbus odbyła się polsko-niemiecka impreza w ramach "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". 

Am 10.Dezember waren zahlreiche Projektpartnerorganisationen aus Zielona Góra im St. Johannes-Haus in Cottbus/Chóśebuz zu Gast, die an den Aktivitäten im Rahmen des INTERREG VA Projektes „Toleranz...

10 grudnia gościły w St. Johannes-Haus w Cottbus/Chóśebuz liczne organizacje partnerskie z Zielonej Góry, które uczestniczyły w działaniach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".