• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz, 27.04.2022

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus. Program obejmował powitanie przez Nadburmistrza Miasta Cottbus/Chóśebuz oraz pełnomocnika Miasta Cottbus/Chóśebuz ds. osób niepełnosprawnych i seniorów, a następnie rundę rozmów, przedstawienie partnerów, wspólną rundę integracyjną, wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz zwiedzanie miasta (w tym zwiedzanie Muzeum Wendyjskiego w Cottbus/Chóśebuz, starówki i Parku Branitz).
Dzięki urozmaiconemu programowi uczestnicy mieli możliwość nawiązania dialogu i zdobycia nowych impulsów. Wzajemne poznanie się i wymiana osobista między grupami zaowocowały nowymi doświadczeniami międzykulturowymi.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...