• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz, 27.04.2022

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus. Program obejmował powitanie przez Nadburmistrza Miasta Cottbus/Chóśebuz oraz pełnomocnika Miasta Cottbus/Chóśebuz ds. osób niepełnosprawnych i seniorów, a następnie rundę rozmów, przedstawienie partnerów, wspólną rundę integracyjną, wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz zwiedzanie miasta (w tym zwiedzanie Muzeum Wendyjskiego w Cottbus/Chóśebuz, starówki i Parku Branitz).
Dzięki urozmaiconemu programowi uczestnicy mieli możliwość nawiązania dialogu i zdobycia nowych impulsów. Wzajemne poznanie się i wymiana osobista między grupami zaowocowały nowymi doświadczeniami międzykulturowymi.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.