• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz, 21.05.2022 r.

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali się z grupą samopomocy "Stwardnienie rozsiane" z Cottbus w Centrum Przyrody i Środowiska w Cottbus.
Spotkanie rozpoczęło się poczęstunkiem herbatą z samodzielnie zebranych ziół oraz kawą. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać się, zaprezentować działania swoich organizacji i wymienić się doświadczeniami związanymi z chorobą. Goście chętnie wzięli udział w przygotowanej gimnastyce na świeżym powietrzu pod kierunkiem Pani dr Wiesner, a po obiedzie wspólnie wyruszyli na zwiedzanie miasta. Wszyscy uczestnicy już nie mogą się doczekać kolejnego spotkania.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.