• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz, 21.05.2022 r.

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali się z grupą samopomocy "Stwardnienie rozsiane" z Cottbus w Centrum Przyrody i Środowiska w Cottbus.
Spotkanie rozpoczęło się poczęstunkiem herbatą z samodzielnie zebranych ziół oraz kawą. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać się, zaprezentować działania swoich organizacji i wymienić się doświadczeniami związanymi z chorobą. Goście chętnie wzięli udział w przygotowanej gimnastyce na świeżym powietrzu pod kierunkiem Pani dr Wiesner, a po obiedzie wspólnie wyruszyli na zwiedzanie miasta. Wszyscy uczestnicy już nie mogą się doczekać kolejnego spotkania.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...