• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 07.10.2021 r.

W dniu 07.10.2021 r. odbył się wyjazd studyjny dla 20 seniorek i seniorów, wolontariuszy z Caritasu Zielona Góra. W pomieszczeniach spotkań seniorów przy Caritas Cottbus polscy goście spotkali się z przedstawicielami Caritas Cottbus i ich wolontariuszami- seniorami. Podczas wizyty mieli możliwość zapoznania się z obszarami pracy i działalnością swoich gospodarzy oraz wymiany doświadczeń w pracy m.in. z osobami starszymi i potrzebującymi. Po bardzo dogłębnych dyskusjach wszyscy uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę o nowe impulsy i cieszą się na przyszłą współpracę oraz kolejne wspólne działania. Ponowna wizyta planowana jest na przyszły rok w Zielonej Górze.
W nadziei, że sytuacja pandemiczna ustabilizuje się lub nawet się poprawi, partnerzy projektu, Urząd Miasta Cottbus/Chóśebuz i Urząd Miasta Zielona Góra, planują na 06.11.2021 r. kolejny wyjazd studyjny do Cottbus, tym razem dla osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze. Gospodarzem będzie organizacja Macht los e.V. Cottbus. Również podczas tego spotkania na gości z Zielonej Góry czeka bardzo ciekawy program.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 12. Mai hatten zwanzig Bürger der beiden Partnerstädte die Gelegenheit zur Begegnung und zum Besuch verschiedener Orte in und um Zielona Góra, die vom Europäischen Fonds für regionale...

12 maja dwudziestu mieszkańców dwóch miast partnerskich miało okazję spotkać się i zwiedzić różne miejsca w Zielonej Górze i okolicach, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu...

Die Vertreterinnen der Multiple-Sklerose-Gesellschaft BIEGUSY aus Zielona Góra sowie Seniorinnen, die ehrenamtlich für die Caritas Zielona Góra tätig sind, trafen sich am Samstag, dem 21. Mai bei...

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali...