• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 07.10.2021 r.

W dniu 07.10.2021 r. odbył się wyjazd studyjny dla 20 seniorek i seniorów, wolontariuszy z Caritasu Zielona Góra. W pomieszczeniach spotkań seniorów przy Caritas Cottbus polscy goście spotkali się z przedstawicielami Caritas Cottbus i ich wolontariuszami- seniorami. Podczas wizyty mieli możliwość zapoznania się z obszarami pracy i działalnością swoich gospodarzy oraz wymiany doświadczeń w pracy m.in. z osobami starszymi i potrzebującymi. Po bardzo dogłębnych dyskusjach wszyscy uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę o nowe impulsy i cieszą się na przyszłą współpracę oraz kolejne wspólne działania. Ponowna wizyta planowana jest na przyszły rok w Zielonej Górze.
W nadziei, że sytuacja pandemiczna ustabilizuje się lub nawet się poprawi, partnerzy projektu, Urząd Miasta Cottbus/Chóśebuz i Urząd Miasta Zielona Góra, planują na 06.11.2021 r. kolejny wyjazd studyjny do Cottbus, tym razem dla osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze. Gospodarzem będzie organizacja Macht los e.V. Cottbus. Również podczas tego spotkania na gości z Zielonej Góry czeka bardzo ciekawy program.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 21.01.2023 fand im Cottbuser Piccolo Theater eine deutsch-polnische Veranstaltung im Rahmen des „Großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ statt (polnisch „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy...

W dniu 21.01.2023 r. w Teatrze Piccolo w Cottbus odbyła się polsko-niemiecka impreza w ramach "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". 

Am 10.Dezember waren zahlreiche Projektpartnerorganisationen aus Zielona Góra im St. Johannes-Haus in Cottbus/Chóśebuz zu Gast, die an den Aktivitäten im Rahmen des INTERREG VA Projektes „Toleranz...

10 grudnia gościły w St. Johannes-Haus w Cottbus/Chóśebuz liczne organizacje partnerskie z Zielonej Góry, które uczestniczyły w działaniach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".