• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 07.10.2021 r.

W dniu 07.10.2021 r. odbył się wyjazd studyjny dla 20 seniorek i seniorów, wolontariuszy z Caritasu Zielona Góra. W pomieszczeniach spotkań seniorów przy Caritas Cottbus polscy goście spotkali się z przedstawicielami Caritas Cottbus i ich wolontariuszami- seniorami. Podczas wizyty mieli możliwość zapoznania się z obszarami pracy i działalnością swoich gospodarzy oraz wymiany doświadczeń w pracy m.in. z osobami starszymi i potrzebującymi. Po bardzo dogłębnych dyskusjach wszyscy uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę o nowe impulsy i cieszą się na przyszłą współpracę oraz kolejne wspólne działania. Ponowna wizyta planowana jest na przyszły rok w Zielonej Górze.
W nadziei, że sytuacja pandemiczna ustabilizuje się lub nawet się poprawi, partnerzy projektu, Urząd Miasta Cottbus/Chóśebuz i Urząd Miasta Zielona Góra, planują na 06.11.2021 r. kolejny wyjazd studyjny do Cottbus, tym razem dla osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze. Gospodarzem będzie organizacja Macht los e.V. Cottbus. Również podczas tego spotkania na gości z Zielonej Góry czeka bardzo ciekawy program.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...