• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 07.10.2021 r.

W dniu 07.10.2021 r. odbył się wyjazd studyjny dla 20 seniorek i seniorów, wolontariuszy z Caritasu Zielona Góra. W pomieszczeniach spotkań seniorów przy Caritas Cottbus polscy goście spotkali się z przedstawicielami Caritas Cottbus i ich wolontariuszami- seniorami. Podczas wizyty mieli możliwość zapoznania się z obszarami pracy i działalnością swoich gospodarzy oraz wymiany doświadczeń w pracy m.in. z osobami starszymi i potrzebującymi. Po bardzo dogłębnych dyskusjach wszyscy uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę o nowe impulsy i cieszą się na przyszłą współpracę oraz kolejne wspólne działania. Ponowna wizyta planowana jest na przyszły rok w Zielonej Górze.
W nadziei, że sytuacja pandemiczna ustabilizuje się lub nawet się poprawi, partnerzy projektu, Urząd Miasta Cottbus/Chóśebuz i Urząd Miasta Zielona Góra, planują na 06.11.2021 r. kolejny wyjazd studyjny do Cottbus, tym razem dla osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze. Gospodarzem będzie organizacja Macht los e.V. Cottbus. Również podczas tego spotkania na gości z Zielonej Góry czeka bardzo ciekawy program.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.