• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 03.08.2022 r.

W dniu 3 sierpnia 2022 r. Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościli w miejscu spotkań dla seniorów "Cafe Malta" organizacji MALTESER w Cottbus/ Chóśebuz. Podczas rundy zapoznawczej i zabaw integracyjnych udało się uczestnikom szybko nawiązać ze sobą kontakt. Ponadto polscy goście dowiedzieli się wiele o działalności organizacji Malteser na terenie Cottbus/ Chóśebuz, jak również na obszarze całych Niemiec. Dzięki wspólnym działaniom możliwa była intensywna wymiana, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i pomysłami na przyszłą współpracę.

Galeria

Pozostałe aktualności

W dniu 3 sierpnia 2022 r. Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościli w miejscu spotkań dla seniorów "Cafe Malta" organizacji MALTESER w Cottbus/ Chóśebuz.

Am 03.08.2022 waren die Seniorinnen der Universität des Dritten Lebensalters aus Zielona Gora im Seniorentreff „Cafe Malta“ der MALTESER in Cottbus zu Gast.

Am 14.07.2022 trafen sich die Selbsthilfegruppen Frauen nach Krebs aus beiden Partnerstädten in Cottbus/ Chóśebuz.

W dniu 14 lipca 2022 roku w Cottbus/ Chóśebuz spotkały się Grupy samopomocy dla kobiet po raku z obu miast partnerskich.