• Deutsch
  • Polski

III Konferencja Polsko-Niemiecka w Cottbus/Chóśebuz, 05.05.2022 r.

III Polsko-Niemiecka Konferencja odbyła się 05 maja, w Europejskim Dniu Protestu na rzecz Równości Osób Niepełnosprawnych oraz podczas Tygodnia Europy.
Do aktywnego udziału zostały zaproszone wszystkie organizacje pracujące z osobami niepełnosprawnymi i seniorami z obu miast partnerskich. "Wiele już osiągnęliśmy. Jeszcze wiele przed nami!" - to hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Protestu.
Podczas konferencji zaprezentowano m.in. dotychczasowe działania w ramach projektu, a także wyniki wspólnych warsztatów BTU Cottbus-Senftenberg i Miasta Cottbus/Chóśebuz "100 i 1 interakcji - przemieszczanie się bez barier w centrum w centrum miasta Cottbus ". Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zwiedzić miasto Cottbus/Chóśebuz pod kątem dostępności (np. korzystając ze specjalnych opasek na oczy, lasek dla niewidomych i wózków inwalidzkich).
Konferencja stała się okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń z licznymi organizacjami partnerskimi zaangażowanymi w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. Zebrano wiele kreatywnych pomysłów i wskazówek, aby poprawić integrację w obu miastach partnerskich. Uczestnicy konferencji wynieśli nowe impulsy dla przyszłej współpracy transgranicznej. "Integracja jest kwestią transgraniczną, a jednocześnie zadaniem dla całego społeczeństwa" - powiedział Holger Kelch, burmistrz Cottbus/Chóśebuz.

Galeria

Pozostałe aktualności

Das Kulturzentrum Zielona Góra und die Stadt Cottbus/Chóśebuz führten gemeinsam am 01.04.2023 eine Begegnung der EinwohnerInnen der Partnerstädte Cottbus/Chóśebuz und Zielona Góra durch, bei dem...

W dniu 1 kwietnia 2023 r. Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus zrealizowali wspólnie spotkanie mieszkańców partnerskich miast Cottbus i Zielona Góra, podczas którego uczestnicy mieli...

10 Schülerinnen und Schüler und 2 Lehrerinnen der Spreeschule Cottbus – Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – waren am 14.03. 2023 zu Gast in der Spezialschule Nr. 1 in Zielona...

W dniu 14.03.2023 r. 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły Spreeschule Cottbus gościło w Szkole specjalnej Nr 1 w Zielonej Górze.