• Deutsch
  • Polski

III Konferencja Polsko-Niemiecka w Cottbus/Chóśebuz, 05.05.2022 r.

III Polsko-Niemiecka Konferencja odbyła się 05 maja, w Europejskim Dniu Protestu na rzecz Równości Osób Niepełnosprawnych oraz podczas Tygodnia Europy.
Do aktywnego udziału zostały zaproszone wszystkie organizacje pracujące z osobami niepełnosprawnymi i seniorami z obu miast partnerskich. "Wiele już osiągnęliśmy. Jeszcze wiele przed nami!" - to hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Protestu.
Podczas konferencji zaprezentowano m.in. dotychczasowe działania w ramach projektu, a także wyniki wspólnych warsztatów BTU Cottbus-Senftenberg i Miasta Cottbus/Chóśebuz "100 i 1 interakcji - przemieszczanie się bez barier w centrum w centrum miasta Cottbus ". Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zwiedzić miasto Cottbus/Chóśebuz pod kątem dostępności (np. korzystając ze specjalnych opasek na oczy, lasek dla niewidomych i wózków inwalidzkich).
Konferencja stała się okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń z licznymi organizacjami partnerskimi zaangażowanymi w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. Zebrano wiele kreatywnych pomysłów i wskazówek, aby poprawić integrację w obu miastach partnerskich. Uczestnicy konferencji wynieśli nowe impulsy dla przyszłej współpracy transgranicznej. "Integracja jest kwestią transgraniczną, a jednocześnie zadaniem dla całego społeczeństwa" - powiedział Holger Kelch, burmistrz Cottbus/Chóśebuz.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 17.10.2022 trafen in Cottbus die Seniorengruppen der Caritas Zielona Góra, der Caritas Cottbus und der Malteser Cottbus zusammen.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 17.10.2022 spotkały się w Cottbus grupy seniorów z organizacji Caritas Zielona Góra, Caritas Cottbus oraz Malteser Cottbus.

W dniu 28.09.2022 seniorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury spotkali się z seniorami z „Soziokulturelles Zentrum” (Centrum społeczno-kulturalne) w Cottbus.