• Deutsch
  • Polski

W dniach od 6-15.07.2018 roku w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie/Zielona Góra odbyło się polsko-niemieckie spotkanie pt. „Odkrywanie pasji – Entdecke deine Leidenschaft“.

W dniach 20-21.07.2018 roku w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze odbył się III Polsko-Niemiecki Piknik Naukowy. Koledzy z Cottbus chętnie skorzystali z zaproszenia polskich partnerów (Zielonogórski Ośrodek Kultury).

Miejski Związek Sportowy w Cottbus angażuje się na rzecz osób starszych. W dniu 13.06.2018 roku odbył się festyn sportowy dla ponad 200 seniorów z Cottbus i polskiego miasta partnerskiego Zielonej Góry.

W dniu 13.06.2018 najmłodsi sąsiedzi z pogranicza polsko-niemieckiego wyjechali na wycieczkę do Zielonej Góry. Dzieci z przedszkola ewangelickiego św. Marcina w Cottbus odwiedzili swoich przyjaciół w Zielonej Górze.

W dniach 16 i 17 czerwca 2018 roku młodzi tancerze z Polski odwiedzili swoich przyjaciół z grupy tanecznej "Marikas Kindertanzakademie" w Cottbus.

Prawdziwą przygodę przeżyło 45 dzieci podczas polsko-niemieckiego spotkania w dniach 04-06.06.2018 w Cottbus i Neuhausen/Spree.

Około 900 dziewcząt i chłopców z Cottbus i Zielonej Góry w wieku od 8 do 13 lat, z niepełnosprawnością i bez, z dwunastu szkół w Cottbus, w tym także ok. 150 uczennic i uczniów z Zielonej Góry w Polsce, wzięło udział w dniu 06.06.2018 w paraolimpiadzie - 7. Mission Paralympics w Ośrodku Sportowym w Cottbus.

W dniach od 03 do 08 kwietnia 2018 roku 20 polskich i niemieckich miłośników koni ponownie przybyło do Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie.

W ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020  w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wykonano przebudowę i rozbudowę części parteru budynku usługowego, zbudowano zespół pomieszczeń stanowiących zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie do podgrzewania posiłków i zmywania naczyń, wykonano remontu nawierzchni otwartego i zadaszonego placu do jazdy konnej i hipoterapii, zbudowano kanalizację sanitarną wraz z przepompownią.

 

W dniach 7-16 czerwca 2018 oraz 20-29.08.2018 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Polsko-niemieckie warsztaty plastyczno-przyrodnicze dla osób niepełnosprawnych” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska –Saksonia 2014-2022, którego to wsparcia udzielił Euroregion Nysa

W dniach 04.05-13.05.2018r. oraz 10.08-19.08.2018r Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie realizowały projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. W projekcie „Tworzę więc jestem” wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami z Zielonej Góry i Cottbus.

W dniach 24.04-03.05.2018 i 31.07-09.08.2018 Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie realizowały projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

W dniach 18.06.2018r. do 27.06.2018r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie odbyły się „Transgraniczne warsztaty wyrażania emocji”. Warsztaty zorganizowało Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne i Lebenshilfe Kreisvereinigung Cottbus und Umgebung e.V w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska (Woj. Lubuskie) 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Strony